Maze-taken valide en betrouwbaar

Sinds enkele jaren biedt Nieuwsbegrip de mogelijkheid om sneltoetsen af te nemen, waarmee de vorderingen van de leerlingen op het gebied van leesbegrip gevolgd kunnen worden. Deze sneltoetsen zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘maze-taken’.

Deze sneltoetsen zijn gebaseerd op de zogenaamde ‘maze-taken’. In dit soort taken is elk zevende woord verwijderd en vervangen door een multiplechoice item, waarin leerlingen moeten kiezen uit drie antwoorden. De leerlingen baseren bij elk item hun keuze op de context van de tekst waarin de items staan. Om dit te kunnen doen, maken de leerlingen gebruik van een combinatie van zowel technisch lezen, kennis van de wereld als woordenschat.

Valide en betrouwbaar
Siuman Chung MSc, prof. dr. Christine Espin (Universiteit Leiden) en dr. Claire Stevenson (Universiteit van Amsterdam) publiceerden onlangs een artikel waarin zij verslag doen van hun onderzoek naar dit soort maze-taken. Aan dit onderzoek namen 452 Nederlandse middelbare scholieren deel. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de maze-taken een valide en betrouwbaar instrument zijn om de vorderingen van leerlingen op het gebied van leesbegrip te meten.

Lees artikel

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis