Nieuwsrekenen

Hebben uw leerlingen moeite met de toepassingsopgaven van de reguliere rekenmethodes? Of zoekt u juist uitdaging voor de betere rekenaars? Wilt u oefenmateriaal op de rekentoetsen van het Cito?
Probeer dan eens Nieuwsrekenen, een aantrekkelijke aanvulling op uw rekenmethode. Met Nieuwsrekenen krijgt u iedere week stof op zes verschillende niveaus voor een half uur extra rekenen, aan de hand van het actuele Nieuwsbegriponderwerp.

Waarom rekenen aan de hand van het nieuws?

Nieuwsbegrip heeft de actualiteit succesvol gebruikt als kapstok voor aansprekende begrijpend leeslessen. Leerlingen raken gemotiveerd voor het lezen van de teksten. Nu kunt u de actualiteit óók inbrengen in uw rekenonderwijs. Nieuwsrekenen levert de levensechte contextopgaven waarmee uw leerlingen graag rekenen.

Voor wie?

Nieuwsrekenen is geschikt voor leerlingen die werken op het niveau van groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Dat kunnen leerlingen in het reguliere onderwijs zijn, maar ook leerlingen in het sbo en so. Nieuwsrekenen levert elke week toepassingsopgaven op voldoende verschillende niveaus om alle leerlingen aan hun trekken te laten komen.

Nieuwsrekenen voor sterke en zwakke rekenaars

Uit onderzoek blijkt dat scholen en leerlingen Nieuwsrekenen bijzonder geschikt vinden als verrijkingsmateriaal voor begaafde rekenaars. De contextopgaven van Nieuwsrekenen zorgen ervoor dat deze leerlingen worden uitgedaagd tot het oplossen van complexe problemen. Een uitdaging die zij vaak missen in het reguliere materiaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, die er in februari 2013 over publiceerden in JSW.

Nieuwsrekenen is ook goed bruikbaar voor zwakkere rekenaars. Vaak is het dan nodig om te kiezen voor een lager niveau. Bewerkingen die nodig zijn voor het oplossen van de rekenvragen, zijn dan eenvoudiger. Bovendien zijn de contexten makkelijker te lezen.
Voor de niveaus AA, A1 en A2 is er daarnaast elke week een intensief arrangement uitgewerkt.
  

Stappenplan rekenen

Nieuwsrekenen leert leerlingen om met een vaste aanpak tot een oplossing van de contextopgaven te komen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een stappenplan. Een stappenplan geeft de leerlingen houvast.

Nieuwsrekenen op het digibord

Nieuwsrekenen heeft een handige digibordtoepassing. Hierdoor is het mogelijk om het onderwerp te introduceren, de context te verduidelijken en moeilijke woorden en rekenbegrippen te arceren, een eventuele tabel uit te leggen, een kladblaadje te gebruiken enzovoort. Bij de nabespreking kunnen verschillende aanpakken op het kladblaadje geschreven worden en kunnen de antwoorden vergeleken worden met de antwoorden van de leerlingen.

Meer weten over Nieuwsrekenen?

Vraag nu een proeflicentie aan of lees meer over Inhoud & Didactiek Nieuwsrekenen.

Hoeveel bits is een sms'je?

In Volgens Bartjes verscheen een artikel over Nieuwsrekenen. Lees artikel 'Toepassingsrekenen aan de hand van het nieuws'.