Beoordeeld met een 8
Deze week

Klimaattop in Parijs

Van 30 november tot en met 11 december vindt in Parijs de Klimaattop plaats, om mondiale afspraken te maken over de aanpak van klimaatverandering. Hierover gaat Nieuwsbegrip van deze week. Het onderwerp is ingezonden door o.a. groep 4b van de Lorentzschool in Leiden, het Clusius College loc. VMBO-Groenschool Noord-Kennemerland en groep 8 van KBS de Weerijs in Breda. De leesstrategie is deze week ophelderen van onduidelijkheden. U kunt vanaf nu onderwerpen inzenden voor de aflevering van week 50.

Log in

Nieuwsbegrip: dat is leren met het nieuws van de dag. Kies voor wekelijks actuele lessen voor begrijpend lezen, rekenen en schrijven, vele mogelijkheden voor het digibord en online leren. Het resultaat: méér plezier in de lessen. En dat levert betere resultaten op!